Správa nemovitostí pro Karlovarský kraj, pojištění bytu

Hledáte odborníka na správu nemovitostí? Jste z okresu Cheb, Sokolov nebo Karlovy Vary? Nabízíme velmi dobré podmínky - individuálně pro každé společenství, respektujeme odlišnosti.

Správa bytových domů v Chebu, správce, předseda bytového družstva

Provádíme správu domů, bytů a nemovitostí na území Karlovarského kraje, Liberce, Plzně, Prahy.
Zabezpečujeme správu pro všechna společenství v obcích Karlovarského kraje podle níže uvedených kriterií.

Jsme schopni vám poradit s řízením společenství, prováděním změn v obchodním rejstříku, vymáhat dluhy vlastníků a případně nájemníků na základě smlouvy s daným vlastníkem. Praxi s vedením SVJ máme od roku 2003 včetně změn, které jsou v novém občanském zákoníku. Pomoc statutárním orgánům je jako "bonus" k naší práci a pokládáme jej za normální. Poradenství pro SVJ u spravovaných objektů provádíme zdarma, v případně potřeby vypracování dokumentů, zpracování zápisů a dalších možných věcí za symbolický poplatek. 
Naši práci časem ohodnotíte sami, zda jste nebo nejste spokojeni.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, nezávazně si vzájemně předáme informace buď telefonicky, případně osobně při návštěvě. Sídlíme v Chebu.

Naše nabídka při uzavření Příkazní smlouvy o správě domu:

 • naše zkušenosti se správou domů, bytů a nemovitostí, velmi dobrá znalost zákonů a předpisů, souvisejících s vlastnictvím, zejména Společenstvím vlastníků,
 • pružnou reakci na požadavky statutárních orgánů.

V ceně správy:

 • poradenství statutárním orgánům - u domů v naší správě zdarma, u domů mimo naši správu za úplatu na základě objednávky,
 • vedení podvojného účetnictví,
 • zpracování mezd (odměn) včetně odvodů a pravidelné odesílání výkazů na ZP, CSSZ, FÚ včetně ročních hlášení,
 • evidence plateb vlastníků,
 • vyúčtování služeb podle platných předpisů,
 • zpracování plateb SIPO na základě požadavku společenství na jeho náklad (bez dalších poplatků správci),
 • pravidelné dohodnuté informace o hospodaření domu a jeho stavu k určitému termínu, případně na vyžádání,
 • pravidelné informace o nedoplatcích vlastníků,
 • návrh změny výše platby vlastníků po provedeném vyúčtování služeb tak, by nevznikaly nedoplatky,
 • provedení výběru pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby, předložení návrhu statutárnímu orgánu,
 • hlídání termínů revizí a kontrol, jejich zajištění a odstranění zjištěných závad,
 • zabezpečení uložení účetních uzávěrek do rejstříku společenství v zákonné lhůtě,
 • účast na shromáždění vlastníků, pokud je volný termín.

Za úhradu dle dohody:

 • v případě pronájmu společných částí - rozpočítání rozdělení příjmů mezi vlastníky podle podílů, vystavení potvrzení ke zdanění příjmu,
 • provádění výběrových řízení k provedení prací a větších prav, předložení zdůvodněného návrhu na případného vítěze výběru,
 • provedení výběru pojištění domu tak, aby pokrýval skutečné potřeby nemovitosti, předložení návrhu na případného vítěze výběru,
 • vyhodnocení plnění rozpočtu za uplynulý rok a příprava návrhu rozpočtu na rok následující,
 • uzavírání a změny smluv s dodavateli, zpracování návrhu na základě požadavku na jiného dodavatele,
 • dohled nad činností externích firem,
 • hlídání funkčního období statutárního orgánu, po jeho znovuzvolení zpracování dokumentace pro založení do rejstříku u místně příslušného Krajského soudu,
 • zpracování různých rozborů a dokumentů společenství na vyžádání,
 • vypracování návrhů smluv k provedení prací podle požadavku.

případně další dohodnuté činnosti.

Při uzavírání příkazní smlouvy o správě domu budou vzájemně upřesněny položky v ceně správy a položky, které jsou hrazeny zvlášť.

Nenašli jste svou odpověď na našem webu? Zavolejte nebo nám napište, můžeme vzájemnou spolupráci upřesnit a doladit k Vaší spokojenosti.

Poradíme i SVJ, které nemáme ve správě za úplatu dle dohody - podle složitosti a doby nutné pro zpracování. Jednoduché telefonní dotazy rovněž dle dohody - zde  se uzavírá dohoda telefonicky, hovor je nahráván a uchováván jako objednávka. Objednání není skryté žádným způsobem, je otevřené např.: - jedná se o radu za úplatu ve výši...... Souhlasíte? Pokud odpovíte ANO, je objednávka uzavřena a provede se fakturace. Pro tento způsob si připravte IČ SVJ pro naši rychlou orientaci v rejstříku SVJ. Objednat může pouze předseda výboru nebo předseda společenství (dříve pověřený vlastník).


A nyní fota k rekonstrukcím - pokud máte zájem o správu, včetně veškeré uvedené činnosti, případně doplněné o další (nebráníme se i rozšíření činnosti) - kontaktujte nás - kontakty jsou vlevo.


Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.